Dossier: Malieveld

Malieveld

Staatsbosbeheer voorziet het Malieveld van een elektriciteitsnetwerk. In het kader daarvan zijn in februari 2023 sleuven gegraven voor de aanleg van mantelbuizen en kleine werkputten aangelegd voor transformatorhuisjes. De werkzaamheden zijn archeologisch begeleid, met onder andere de verwachting dat nabij het plangebied de resten van een kapel uit de 15de/16de eeuw konden worden aangetroffen. Sporen van die St. Anthoniskapel zijn niet waargenomen. Wel zijn verschillende fasen van de historisch bekende tuininrichting van het Malieveld vanaf de
17de eeuw gedocumenteerd. Het betreft daarbij sporen van plantenbedden, boomgaten en zandwinputten, maar ook een tuinlaag en puinlaag.

Verrassend is dat onder deze lagen een grafkuil werd aangetroffen. De menselijke resten zijn van een man, circa 22-24 jaar oud, die op grond van een 14C-datering geleefd moet hebben tussen 1643 en 1812 na Chr. Historisch onderzoek en isotopenonderzoek naar de achtergrond en herkomst van de overledene leverden geen doorslaggevende resultaten op.

Geheimzinnige vondsten in het Haagse Bos en Malieveld.

Zo’n 6000 jaar geleden vormde zich de kustlijn van Nederland. De vlakte die nu de Noordzee is liep vol met smeltend water van de poolkap. Anders dan de huidige klimaatverandering verliep dit proces over duizenden jaren. Die zesduizend jaar moeten we dan ook met een korreltje zeezout nemen. Met het vollopen van de vlakte ontstonden aan de randen lage duinen; de oude strandwallen. De contouren van een van deze strandwallen zijn nog herkenbaar in het Haagse Bos.

Lees verder

Geheimzinnige vondsten in het Haagse Bos en Malieveld. – Zuid-Holland (boswachtersblog.nl)

Omroep West West Vandaag

Voor Omroep West is de afdeling Archeologie geïnterviewd over het gevonden skelet op het Malieveld.

Vanaf minuut 11.

Omroep West

Malieveld – elektrastations Gemeente Den Haag Haagse Archeologische Rapportage 2312

2312 MAL22o Malieveld Electra Def