Vlogs over archeologie in de openbare ruimte

Archeologie boven de grond: Afl. 1 Mijlpalen

 

In Den Haag zit de archeologie niet alleen in de grond. Ook bovengronds kun je de geschiedenis van de stad bekijken. Stadsarcheoloog Mignonne Lenoir neemt je in deze serie mee langs verschillende plekken in Den Haag en vertelt wat daar gevonden is.

In deze aflevering vertelt ze over de Romeinse mijlpalen, gevonden in Wateringse Veld

Archeologie boven de grond:
Afl. 2 Spuipoort

Bij de ingang van de Tweede Kamer in Den Haag vind je de resten van een van de oude stadspoorten: De Spuipoort. Stadsarcheoloog Mignonne Lenoir vertelt iets over de geschiedenis van deze poort.

Archeologie boven de grond: Afl. 3 Hubertustunnel

In het voorjaar van 2004 heeft een archeologisch onderzoek plaatsgevonden in het tracé van de Hubertustunnel bij de Oude Waalsdorperweg. Tijdens dit onderzoek zijn verschillende archeologische niveaus uit de bronstijd, ijzertijd en middeleeuwen onderzocht. Stadsarcheoloog Corien Bakker vertelt in deze aflevering over dit onderzoek.
Op de rotonde boven de Hubertustunnel (aan de zijde van Wassenaar) staat een grote replica van een Siegburg kannetje uit de 14de eeuw, die tijdens het onderzoek is aangetroffen. Hier vind je ook een informatiekubus en een picknicktafel . Op de picknicktafel staan ronde cirkels afgebeeld. Dit waren greppels die rondom opslagplaatsen van graan waren gegraven.

Archeologie boven de grond:
Afl. 4 Tramtunnel en Grote Markt

Stadsarcheoloog Mignonne neemt je mee naar de Grote Markt in Den Haag. Hier vind je in een café nog resten van een oude waterput, die in 1999 is ontdekt. Daarna nemen we een kijkje in de Tramtunnel. In de vloer van het perron vind je vitrines in de vorm van waterputten. In de vitrines liggen vondsten uit de 15e tot en met de 18e eeuw: kookpotten, tegeltjes, borden en pijpjes van aardewerk vinden, maar ook schedels van dieren, oude leren schoenen en tafelgerei.

Het patroon van de vloer zelf is een reconstructie van een kaart van Den Haag uit 1616. Op deze manier loop je als tramreiziger dus als ware over het verleden heen!

Archeologie boven de grond: Afl. 5 Speeltuin Uithofslaan

In deze aflevering nemen we je mee naar een bijzondere speeltuin aan de Adriana van Roonlaan. Tussen 2003 en 2006 hebben archeologen hier bewoningsresten uit de ijzertijd, Romeinse tijd en late middeleeuwen gevonden. In 2005 werden bakstenen funderingen opgegraven van een laat middeleeuwse uithofsboerderij van een cisterciënzer klooster uit Noordwijkerhout.

Bijzonder was de vondst van een waterput uit de 15 eeuw, op ongeveer 43 m ten noorden van de boerderij. In deze put vonden we ondere andere tien complete paardenschedels. Daarom vind je op de speelplaats allerlei speeltoestellen terug in de vorm van paarden, maar ook in de vorm van een paardenschedel.

Archeologie boven de grond: Afl. 6 De Stenen Kamer – Madestein

In deze aflevering staat de stenen kamer van Madestein centraal. Hier zijn de resten van een oude boerderij te bewonderen. Wat deze ruïne zo bijzonder maakt, is dat een deel ervan, uit de 13de dateert. , Dat komt niet veel voor in Den Haag, want de meeste boerderijen uit die periode werden gemaakt van hout en archeologen vinden daarvan maar weinig van terug. In die tijd was baksteen nog een kostbaar bouwmateriaal. Alleen de kerk en de adel konden zich dat veroorloven. Daarom was een woning van steen uitzonderlijk.

Naast de stenen kamer uit de 13de eeuw, zijn ook de funderingen van de uitbreidingen van de boerderij, uit de 14de en 15de eeuw te zien. Er zijn bankjes en een vlonder aan het water.