Livestreams tempellezingen

Tempellezingen kunt u bijwonen of live meekijken via YouTube, maar ook later met ondertiteling terugkijken. Live bijwonen is gratis, aanmelden is wel verplicht.
Stuur een e-mail naar tempellezing@denhaag.nl of ons contactformulier. De aankondiging van een nieuwe tempellezing komt via deze website  en facebook.

Tempellezing Mignonne Lenoir “Archeologisch onderzoek Binnenhof” 2 juni 2022

De derde tempellezing van het seizoen 2022 is gegeven door archeoloog Mignonne Lenoir

Het Binnenhof is de komende jaren dicht vanwege renovatiewerkzaamheden. Niet alleen aannemers zijn hard aan het werk in- en rondom het Binnenhof, maar ook archeologen. Onze archeologen begeleiden namelijk alle graafwerkzaamheden. Zij gebruiken daarbij verschillende onderzoekstechnieken en moderne apparatuur om alle archeologie te documenteren. Inmiddels zijn er al meer dan honderd kijkgaten in de grond gemaakt ten behoeve van het funderingsonderzoek en hierbij zijn al verschillende bijzondere vondsten gedaan!
Mignonne Lenoir is een van de archeologen die het archeologische onderzoek uitvoert. Tijdens deze Tempellezing zal zij hierover vertellen. Welke methoden en technieken worden ingezet om alle archeologie in kaart te brengen? Wat heeft het archeologische onderzoek tot nu toe opgeleverd en wat valt er nog te verwachten? Deze vragen komen allemaal aan bod tijdens de lezing!

Tempellezing Jeroen van Zoolingen “Steentijd op de Steynhof” 28 april 2022

De tweede tempellezing van het seizoen 2022 is gegeven door Senior archeoloog Jeroen van Zoolingen.

De steentijd opgraving Steynhof is een onderzoek met resultaten die ieders verwachting te boven gingen. Er werden drie huisplaatsen uit de Vlaardingencultuur onderzocht, waarvan er één ronduit bijzonder genoemd mag worden. Nadat dit erf in onbruik was geraakt, is de locatie veranderd in een plek met een rituele betekenis. Gedurende het onderzoek zijn we heel wat te weten gekomen over hoe men in de Vlaardingencultuur omging met de doden en over de archeologische resten die we daarvan kunnen verwachten. Daarnaast heeft de opgraving een grote hoeveelheid vondsten opgeleverd, waarop details als reparaties en aankoeksels ons zeldzame inzichten bieden in de dagelijkse omgang met spullen.
Kortom, de opgraving Steynhof gaat niet over zomaar een steentijd vindplaats; het is een onderzoek dat ons op een andere manier naar de Vlaardingencultuur laat kijken!

Tempellezing Chistiaan Rieffe “De Venen” 24 maart 2022

De eerste tempellezing van het seizoen 2022 is gegeven door Geoloog- Prospector Christiaan Rieffe. In Den Haag Zuidwest worden de komende jaren buurten opnieuw ingericht. Daarbij wordt gegraven. Van veel plaatsen weten we niet goed wat daar aan archeologie zit en als het er zit, hoe diep het ligt of hoe oud het is. Al in een vroeg stadium van de plannen wordt daarom gekeken hoe de ondergrond eruit ziet en of daar nog archeologie te verwachten valt.