Over Archeologie Den Haag

6.000 jaar erfgoed, onderzocht en bewaard

In de Haagse bodem liggen archeologische sporen en resten van duizenden jaren geschiedenis. Met drie teams wordt invulling gegeven aan de verantwoordelijkheden en verplichtingen die horen bij het beheer van dit Haagse archeologische bodemarchief. Team Uitvoering voert archeologisch onderzoek uit en is daarvoor volledig gecertificeerd. Team Advisering draagt vooral zorg voor de bevoegd gezag taken van de gemeente. Team Collectie beheert het gemeentelijke archeologisch depot en is verantwoordelijk voor communicatie en publieksbereik.

Archeologie en educatie

In de Haagse bodem liggen archeologische sporen en resten van duizenden jaren geschiedenis. Volgens de Monumentenwet moeten gemeenten daar rekening mee houden in hun bestemmingsplannen. Bij het aanvragen voor een vergunning voor bouwen, aanleg en sloop kan de gemeente eisen stellen over de archeologische grond.

Advisering

Het team advisering bekijkt initiatieven en besluit of archeologische waarden hierdoor bedreigd worden.

Uitvoering

Het team uitvoering is gecertificeerd om archeologisch onderzoek te doen en voert het meeste archeologisch onderzoek in Den Haag uit.