Dossier: Nieuwe tijd

Nieuwe tijd

Voor onderzoek naar de nieuwe tijd (1500 tot nu) spelen historische bronnen en archiefmateriaal een steeds grotere rol. Historisch kaart- en beeldmateriaal en in het geval van de Tweede Wereldoorlog zelfs ooggetuigenverslagen van overlevenden, dragen bij aan een zeer gedetailleerd beeld van Den Haag in de nieuwe tijd.

Er is voor deze periode een steeds dunnere scheidslijn tussen ondergronds (archeologisch) en bovengronds (monumentaal) erfgoed, aangezien in toenemende mate de structuren/bouwwerken nog aanwezig zijn in het straatbeeld. De zichtbaarheid van het materiaal spreekt tevens snel tot de verbeelding bij het publiek. Hierdoor zijn er bijvoorbeeld veel amateurgroepen en -historici in de gemeente aanwezig die zich bezighouden met het latere deel van deze periode, van industrieel erfgoed tot bunkeronderzoek.

Met name voor de late nieuwe tijd (vanaf 1750) tot nu is de vraag in hoeverre archeologisch onderzoek kan bijdragen aan de bekende historische gegevens, en wat de specifieke kenniswinst zou zijn. De meerwaarde van archeologisch onderzoek moet goed worden afgewogen.

Het onderzoek naar de latere fasen van deze periode heeft veel baat bij een erfgoedbrede aanpak.

Dit vereist nauwe samenwerking met het Haags Gemeentearchief (HGA) en de afdeling Monumentenzorg en Welstand en amateuronderzoeksgroepen. Hiermee kan eerder duidelijk worden gemaakt of, en welke vraagstellingen bij individuele onderzoekslocaties kunnen worden geplaatst.

Pijp

Bekijk vondst Pijp

Beeldje

Bekijk vondst Beeldje

Kan

Bekijk vondst Kan

Dobbelsteen

Bekijk vondst Dobbelsteen

Schoen

Bekijk vondst Schoen

Schoen

Bekijk vondst Schoen

Schoen

Bekijk vondst Schoen

Brilmontuur

Bekijk vondst Brilmontuur

Drinkglas

Bekijk vondst Drinkglas

Pelgrimshoorn

Bekijk vondst Pelgrimshoorn

Bakkersstempel

Bekijk vondst Bakkersstempel

Glas

Bekijk vondst Glas

Vogeldrinkbak

Bekijk vondst Vogeldrinkbak

Tuikan

Bekijk vondst Tuikan

Borstkolf

Bekijk vondst Borstkolf

Penning

Bekijk vondst Penning

Schotel

Bekijk vondst Schotel

Tegel

Bekijk vondst Tegel

Walvis rib

Bekijk vondst Walvis rib

Beeldje

Bekijk vondst Beeldje

Kan

Bekijk vondst Kan

Klomp

Bekijk vondst Klomp

Vuurstolp

Bekijk vondst Vuurstolp

Helm

Bekijk vondst Helm

Schoen

Bekijk vondst Schoen

Kleipijp

Bekijk vondst Kleipijp

Indet

Bekijk vondst Indet

Lakenlood

Bekijk vondst Lakenlood

Oorijzer

Bekijk vondst Oorijzer

Munt

Bekijk vondst Munt

Vingerhoed

Bekijk vondst Vingerhoed

Voetje

Bekijk vondst Voetje

Voetje

Bekijk vondst Voetje

Knoop

Bekijk vondst Knoop

Ketting

Bekijk vondst Ketting

Loodje

Bekijk vondst Loodje

Knoop

Bekijk vondst Knoop

Hangertje

Bekijk vondst Hangertje

Merklood

Bekijk vondst Merklood

Spinklosje

Bekijk vondst Spinklosje

Indet

Bekijk vondst Indet

Kan

Bekijk vondst Kan