Middeleeuwse muur uit de 13e eeuw op het Binnenhof opgegraven

1 december 2021

Tijdens begeleidende werkzaamheden tijdens het funderingsonderzoek aan het Binnenhof, vonden archeologen onder de galerij van de Eerste Kamer een grote fundering uit de 13e eeuw.
Het zijn resten van een nog onbekend gebouw uit de tijd van graaf Floris de Vde.

Bouwmaterialen hergebruikt

De muurresten zijn opgebouwd uit zeer grote bakstenen, zogenoemde kloostermoppen. Ze liggen onder de galerij van de Eerste Kamer. Daar is eerder deze maand een zware fundering gevonden van een trapportaal uit vermoedelijk de 15de eeuw. Archeoloog Monique van Veen: ‘Van het Binnenhof bestaat relatief weinig oud kaartmateriaal. We zijn nu dus aan het uitvinden wat precies op welke plek heeft gestaan. Interessant detail is, dat we kunnen aantonen dat er in de late middeleeuwen al bouwmaterialen werden hergebruikt. Steen was toen een kostbaar product. Dat we nu muurwerk uit die vroege bewoningsperiode hebben gevonden maakt dit onderzoek extra bijzonder. Plus natuurlijk het feit dat we hier aan het werk zijn op misschien wel de meest historische plek van Nederland: ons regeringscentrum.’

Behouden

Wouter Berends, technisch manager ondergrondse infrastructuur bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB): ‘Het funderingsonderzoek geeft ons inzicht in of we bestaande funderingen extra moeten verstevigen, om de monumentale panden zo goed mogelijk te behouden. Het is natuurlijk harstikke leuk als daarbij dit soort vondsten worden gedaan.’

Archeologische resten documenteren

Dit archeologisch onderzoek maakt deel uit van de meerjarige renovatie van het Binnenhof. Met de aannemers die in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf werkzaamheden verrichten, is afgesproken dat tijdens en voorafgaand aan de civieltechnische bodemwerkzaamheden archeologen aanwezig zijn. Zij krijgen daarbij gelegenheid de archeologische resten te documenteren. Op zo’n manier dat de informatie ook voor de toekomst wordt bewaard. Daarbij worden innovatieve technieken gebruikt, zoals een 3D-scan, om muurwerk en andere sporen in kaart te brengen. Aan het einde van het volledige onderzoek wordt al het gedocumenteerde materiaal samengevoegd tot een 3D-animatie die laat zien hoe het Binnenhof eruit heeft gezien in die tijd.

Video

Bekijk het interview met Andjelko Pavloviç op facebook

 

Deel dit artikel via:

Lees hier meer artikelen

Lees al het nieuws

7 mei 2024

16e-eeuwsebrug en bijzonder aardewerk ontdekt op de Hofplaats

Lees Verder

30 april 2024

Binnenhof open voor publiek tijdens Dag van de Bouw

Lees Verder