Congres archeologie: Een terug- en vooruitblik op 40 jaar archeologie in Den Haag

7 april 2023

De afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag bestaat 40 jaar.  Dit mooie moment werd gevierd met een congres voor vakgenoten, (erfgoed)partners, vrijwilligers en bijzonder belangstellenden. Er werd teruggeblikt op 40 jaar serieus archeologisch onderzoek en prachtige vondsten. In de trammetjes van het rijksmonument De Remise (historische tramremise) vonden workshops plaats over onder andere archeologie en innovatie, publieksbereik en verschillende tijdperken. Ook werd vooruitgekeken naar de komende 40 jaar archeologie waarin er genoeg te doen blijft door de Haagse archeologen.

De thema’s van het congres waren onder andere:

  • Opgravingen en vondsten Binnenhof
  • Archeologie in de openbare ruimte en publieksarcheologie
  • Archeologie en innovatie
  • Van neolithicum tot nieuwe tijd: wat weten we nog niet?

40 jaar Archeologie 

In 1982 kreeg Den Haag een eigen afdeling Archeologie, toen nog onderdeel van de gemeentesecretarie Afdeling VOM (Verkeer, Openbare Werken, Monumentenzorg). Renée Magendans was de eerste stadsarcheoloog van Den Haag. Zij begon letterlijk met een stoel en een schep. Inmiddels telt de afdeling zo’n twintig vaste medewerkers en valt ze, als onderdeel van Archeologie en Natuur- en Milieueducatie, onder de dienst Stadsbeheer van de Gemeente Den Haag.

In de afgelopen 40 jaar is de archeologie behoorlijk veranderd. Was het eerst nog pionieren en het uitvoeren van noodopgravingen, indien nodig met behulp van vrijwilligers, tegenwoordig is archeologie goed ingebed in het ruimtelijk ordeningsproces. Via online vergunningprocedures wordt tijdig melding gemaakt van de noodzakelijkheid van archeologisch onderzoek bij bodemingrepen. Er zijn opgravingsbevoegdheden en onderzoekende bedrijven en gemeenten moeten gecertificeerd zijn om het onderzoek uit te mogen voeren. Naast al deze, noodzakelijke, regels en wetgeving is er gelukkig ook nog steeds het moment waarop je als archeoloog met een schep en een troffel in je hand staat en een oud stuk muurwerk of een ooievaarsbotje vindt, zoals op het Binnenhof.

Een impressie van deze dag

Overhandigen van de nieuwe wandelgids langs archeologische plekken in de stad door Corien Bakker aan wethouder Saskia Bruines.
Mini museum met items uit de tentoonstelling archeologie 40 jaar.
Ronde tafelgesprek met Rabin Baldewsingh, Olle Mennema, Peter Stokkel, Ingeborg Pronk en moderator Farbod Moghaddem.
Workshops werden gegeven in de historische trams bij de Remise.
Workshop Neolithicum (Jeroen van Zoolingen)
Workshop Innovatie (3D-scans; Robert van der Mijle Meijer)
Archeologie van de Binnenhof-renovatie: de highlights (Andjelko Pavlovic)
Late Middeleeuwen (Monique van Veen)

 

 

©foto’s zijn gemaakt door Jurriaan Brobbel.

Volg ons!

Wilt u nog meer van het werk van de afdeling Archeologie zien, kijk dan op: www.archeologie.denhaag.nl of op een van onze sociale media kanalen.

Deel dit artikel via:

Lees hier meer artikelen

Lees al het nieuws

7 mei 2024

16e-eeuwsebrug en bijzonder aardewerk ontdekt op de Hofplaats

Lees Verder

30 april 2024

Binnenhof open voor publiek tijdens Dag van de Bouw

Lees Verder