Dossier: Rotterdamsebaan

Een nieuwe tunnel, met vele nieuwe vondsten

Vanaf 2010 is de afdeling archeologie van de Gemeente Den Haag bezig met het onderzoek op de Rotterdamsebaan. Omdat de aanleg van de tunnel de bodem verstoort, is er eerst gekeken of er archeologie in de bodem aanwezig is. Dit bleek in een groot deel van het tracé het geval. De projectorganisatie hield al vroeg rekening met deze mogelijkheid, dus kon het gravende archeologische onderzoek snel van start gaan, zodat het archeologisch werk de aanleg van de tunnel niet vertraagde. Het veldwerk is inmiddels afgerond en de eerste resultaten zijn bekend.

Op het terrein van de Rotterdamsebaan is een eeuwenoud cultuurlandschap teruggevonden. De vroegste 1e en begin 2e eeuwse verkavelingen zijn georiënteerd op een hogere kwelderwal die ontstaan is door de inbraak van de getijdengeul de Gantel rond 1000 v Christus. In de loop van de 2e eeuw werd een geheel nieuwe verkaveling uitgerold die georiënteerd was op het kanaal van Corbulo, de voorganger van de huidige Vliet.
Toen in de 3e of 4e eeuw de bewoners van dit gebied vertrokken, verwilderde het land maar bleven de greppels als verlagingen zichtbaar in het landschap. Bij het ontginnen van het land in de 14e eeuw hebben ze soms dezelfde greppels opnieuw opengemaakt. Deze verkaveling was tot 2 jaar geleden nog aanwezig in het landschap. In het Molenvlietpark zijn een aantal van deze verkavelingsgreppels teruggebracht in het landschap.

De oudste archeologische vondsten die zijn gedaan in het tracé van de Rotterdamsebaan dateren uit de Romeinse tijd. De belangrijkste resten uit deze periode zijn grondsporen. Deze verraden de locatie van vroegere huizen, waterputten, greppels en afvalkuilen. Uit deze sporen kwam een zeer grote hoeveelheid vondstmateriaal. De vondsten bestaan uit aardewerk, dierlijk bot, metaal, hout en natuursteen.

In de 14e eeuw werd het terrein opnieuw ontgonnen. Op de hogere kwelderwal, waar ook de Romeinse bewoning op lag, werden nu middeleeuwse boerderijen gebouwd. Wat opvalt, is dat alle boerderijterreinen zijn omgracht. Deze grachten zijn te breed om uitsluitend voor afwatering te dienen. Ze hadden ook een verdedigende functie, en wellicht werden ze ook gebruikt om goederen te transporteren. Dergelijke terreinen worden begraven hofstedes genoemd. In de Vlietzone zijn drie van deze erven opgegraven. Hoewel er bijna geen funderingen zijn aangetroffen, is het wel zeker dat de hofstedes (deels) uit baksteen waren opgetrokken.
Eén van deze erven was duidelijk grootser opgezet dan de andere twee. De gracht was 8 meter breed en omsloot een relatief zeer groot terrein. Ook de vondsten die van dit erf afkomstig zijn, duiden op een grotere welvaart dan de andere erven.

Vuurklok

Bekijk vondst Vuurklok

Miniatuur

Bekijk vondst Miniatuur

Miniatuur

Bekijk vondst Miniatuur

Weefgewicht

Bekijk vondst Weefgewicht

Mesheft

Bekijk vondst Mesheft

Trip

Bekijk vondst Trip

Voetafdruk

Bekijk vondst Voetafdruk

Miniatuur

Bekijk vondst Miniatuur

Weefgewicht

Bekijk vondst Weefgewicht

Bakje

Bekijk vondst Bakje

Ring

Bekijk vondst Ring

Miniatuur

Bekijk vondst Miniatuur

Weefgewicht

Bekijk vondst Weefgewicht

Werpkoot

Bekijk vondst Werpkoot

Veldfles

Bekijk vondst Veldfles

Dakpan

Bekijk vondst Dakpan

Spinsteentje

Bekijk vondst Spinsteentje

Spinsteentje

Bekijk vondst Spinsteentje

Spinsteentje

Bekijk vondst Spinsteentje

Spinsteentje

Bekijk vondst Spinsteentje

Spinsteentje

Bekijk vondst Spinsteentje

Beeld

Bekijk vondst Beeld

Beeld

Bekijk vondst Beeld

Spinsteentje

Bekijk vondst Spinsteentje

Beeld

Bekijk vondst Beeld

Vuurdover

Bekijk vondst Vuurdover

Fibula

Bekijk vondst Fibula

Vuurdover

Bekijk vondst Vuurdover

Vuurdover

Bekijk vondst Vuurdover

Vuurdover

Bekijk vondst Vuurdover

Fibula

Bekijk vondst Fibula

Vuurdover

Bekijk vondst Vuurdover

Vuurdover

Bekijk vondst Vuurdover

Fibula

Bekijk vondst Fibula

Fibula

Bekijk vondst Fibula

Fibula

Bekijk vondst Fibula

Speld

Bekijk vondst Speld

Pot

Bekijk vondst Pot

Speld

Bekijk vondst Speld

Fibula

Bekijk vondst Fibula

Fibula

Bekijk vondst Fibula

Kan

Bekijk vondst Kan

Grape

Bekijk vondst Grape

Klomp

Bekijk vondst Klomp

Vuurklok

Bekijk vondst Vuurklok

Bord

Bekijk vondst Bord

Pelgrimsinsigne

Bekijk vondst Pelgrimsinsigne

Pelgrimsinsigne

Bekijk vondst Pelgrimsinsigne

Pelgrimsinsigne

Bekijk vondst Pelgrimsinsigne

Pelgrimsinsigne

Bekijk vondst Pelgrimsinsigne

Indet

Bekijk vondst Indet

Lakenlood

Bekijk vondst Lakenlood

Munt

Bekijk vondst Munt

Insigne

Bekijk vondst Insigne

Vingerhoed

Bekijk vondst Vingerhoed

Voetje

Bekijk vondst Voetje

Voetje

Bekijk vondst Voetje

Sierbeslag

Bekijk vondst Sierbeslag

Knoop

Bekijk vondst Knoop

Ketting

Bekijk vondst Ketting

Beslag

Bekijk vondst Beslag

Loodje

Bekijk vondst Loodje

Knoop

Bekijk vondst Knoop

Hangertje

Bekijk vondst Hangertje

Merklood

Bekijk vondst Merklood

Klem gesp

Bekijk vondst Klem gesp

Spinklosje

Bekijk vondst Spinklosje

Indet

Bekijk vondst Indet

Knoop

Bekijk vondst Knoop

Klemgesp

Bekijk vondst Klemgesp

Stijgbeugel

Bekijk vondst Stijgbeugel

Zilverschat

Bekijk vondst Zilverschat

Kan

Bekijk vondst Kan

Riemtong

Bekijk vondst Riemtong

Paardentuig

Bekijk vondst Paardentuig

Sierbeslag

Bekijk vondst Sierbeslag

Pelgrimsinsigne

Bekijk vondst Pelgrimsinsigne

Pelgrimsinsigne

Bekijk vondst Pelgrimsinsigne

Gesp

Bekijk vondst Gesp

Tempellezing over de Romeinse resten onder de Rotterdamsebaan

Robalezing