Dossier: Binnenhof

Onderzoek op het Binnenhof

Het Binnenhof is een icoon van de geschiedenis van Holland en het latere Nederland. Het bovengrondse gebouw heeft de status van Rijksmonument. Maar niet alleen de gebouwen zijn van grote waarde; dit geldt ook voor sporen en resten van eerdere fasen van het complex, die zich in de ondergrond bevinden. Dit bodemarchief gaat terug tot de 13de eeuw. Op diepere niveaus kan zelfs ook archeologie uit de late prehistorie (bronstijd/ijzertijd), Romeinse tijd en vroege Middeleeuwen aanwezig zijn.

De meerjarige renovatie van het Binnenhof biedt kansen om archeologisch onderzoek te doen op plekken waar dat normaal gesproken niet mogelijk is. Bij het onderzoek op het Binnenhof worden innovatieve technieken gebruikt, zoals 3D-scans, om funderingen, muurwerk en andere sporen in kaart te brengen.

Middeleeuwse muur uit de 13e eeuw op het Binnenhof opgegraven

1 december 2021

Lees verder Over Middeleeuwse muur uit de 13e eeuw op het Binnenhof opgegraven